“Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz”

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “altını kalın çizgilerle çiziyorum, şartlar ne olursa olsun, haklı davamızdan ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk son günlerde hakkında çıkan dedikodulara yanıt vermek için açıklamalarda bulundu. 

“ Son dönemde hakkımızda ortaya atılan kirli iftira ve asılsız dedikoduların sebeplerine dair açıklamamı siz kıymetli hemşehrilerimle paylaşıyorum.

 Göreve geldiğimiz 2019 yılından bugüne bizlere Ürgüp’ümüze hizmet etme imkânı sağladınız. Minnettarız. Bu süreçte; ilçemiz için gerekli gördüğümüz ve sizlerden gelen isteklerle siz Ürgüplü hemşerilerime layık hizmetleri büyük bir aşk ve gururla yaptık. Bundan sonrada aynı aşk ve gururla yapmaya kararlı ve hevesli olduğumuzu vurgulamak isterim.

Ürgüp’ün sahip olduğu bütün değerleri koruyup, değer katarak geleceğe taşımak ve insanımıza faydalı hale getirmek adına çaba sarf etmekteyiz. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz hizmetlerden bireysel zarar gören özel ve tüzel kişiler olduğu gibi gelecekte de olabilecektir. Amacımız kişisel çıkarlarından ziyade toplumsal çıkarlar doğrultusunda kamusal fayda sağlamaktır.

Ürgüp’ümüzün çıkarları doğrultusunda, yürüdüğümüz yollardaki adımlarımızı engelleyen taşları temizlememizden rahatsız olan bazı grupların periyodik ve sistemli saldırılarına maruz kalmakta olduğumuz herkesin malumudur. Ürgüp’ümüz için kalbimizin birlikte attığı siz değerli hemşerilerim bilmektedir ki; ilk günden bugüne sürekli tekrarlanan ve her defasında değersiz birer dedikodu olduğu ortaya çıkan iftira silsilelerinin son halkasını son günlerde yaşamaktayız”

“ŞİKÂYETLERE DAYALI HİÇBİR BULG UYER ALMAMIŞTIR”

“Belediyemiz 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun bütün belediye raporları gibi Sayıştay Başkanlığı’nın bir rutini olarak Başkanlığın Resmi İnternet sitesinde yayınlanmasını çarpıtarak kamuoyunda yapay bir dalgalanma yaratmak isteyenlere verilecek cevap ilgili rapor içeriğinde yer alan bulgular ve bu bulgular yönünde tesis edilen idari ve adli işlemler ile kamu adına verilecektir.

Belediyemiz rutin olarak gerçekleştirilen Sayıştay Denetimleri kapsamında aynı zamanda şikâyetlere konu hususlar da ele alınarak denetlenmiş ve Sayıştay Denetim Raporunda ilgili şikâyetlere dayalı hiçbir bulgu yer almamıştır. Dolayısıyla art niyetle Belediyemiz iş ve işlemlerini itham eden şikâyetlerin asılsız ve mesnetsiz olduğu Sayıştay Başkanlığı tarafından da bu yolla teyit edilmiştir.

Sayıştay Denetim Raporunun 6. Denetimin Sorumluluğu başlığında;

Nevşehir Ürgüp Belediyesi 2021 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” İfadelerine yer verilmiştir”

TEMENNİ TEPESİNİN TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİ

“İlgili Sayıştay Raporu 2021 Yılı Denetim Raporu olarak anılsa da raporda yer alan bulgular 2002 yılından bugüne yıllara sair tesis edilen idari - mali iş ve işlemleri kapsamaktadır. 

Öyle ki düzenlenen 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer verilen ancak bizim görev süremiz Öncesine Dayanan bulgulardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

2002 ve 2005 Yıllarında İhalesi Yapılan (Kayakapı ve Temenni Tepesi) Taşınmaz İhalelerine Yönelik Olarak “Taşınmaz Kiralamasına Ait İhale Şartnamesi Ve Kira Sözleşmesi Hükümlerinin Takibinin Yapılmaması” bulgusu. (Belediyemiz tarafından her iki ihale sözleşmelerine yönelik olarak bulgu talimatları doğrultusunda tahliye işlemlerine yönelik idari ve adli işlemler başlatılmıştır. Sayıştay Raporu doğrultusunda Temenni Tepesi’nin tahliyesi 15.10.2022 tarihinde idaremizce gerçekleştirilmiş, Kayakapı ile ilgili olarak  Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesine 2022/571 Esas Sayılı “Kiralayanın Tahliyesi” davası açılmış olup davaya ilişkin ilk duruşma 25.11.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.)

 2002 yılında ihalesi yapılan (Kayakapı) “Taşınmaz Kiralamalarında İhaleye Esas Alınan Tahmin Edilen Bedelin Hatalı Belirlenmesi” bulgusu. (Belediyemiz tarafından ilgili idari ve mali iş ve işlemler tesis edilerek yükleniciden 10.06.2022 tarihinde yıllara sair hesaplanan kira farkı olan 458.750.59 TL tahsil edilmiş ve kira güncellemesi amaçlı idari ve adli işlem başlatılmıştır. Sayıştay Raporu doğrultusunda Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesine 2022/570 Esas Sayılı “Kira Parasının Tespiti” davası açılmış olup davaya ilişkin ilk duruşma 25.11.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.)”

“ EN FAZLA 10 YIL MÜDDETLE KİRALANMIŞTIR”

“2004 yılında kurulan Ürgüp Belediyesi Sosyal Tesisler İşletmesine yönelik olarak “Bütçe İçi İşletmenin Kurulması İçin İçişleri Bakanlığından İzin Alınmaması” bulgusu.  (Ürgüp Belediyesi Sosyal Tesisler İşletmesinin kurulmasına yönelik olarak o dönemde alınması gereken meclis kararı alınmadığından idaremizce 2022 yılı Haziran Ayı Belediye Meclis toplantısında ilgili karar alınarak idari işlem gerçekleştirilmiştir.)

2004 yılında İl Özel İdaresine tahsis edilen Fatih Mahallesi 1297 ada 1 parselde yer alan taşınmaza ilişkin “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Taşınmaz Tahsislerinde Süre Sınırına Uyulmaması” bulgusu. (Bulguya konu işlemle ilgili Belediye Meclisi tarafından eski tahsis kararının yerine, söz konusu taşınmazın en fazla 10 yıl müddetle Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesine dair karar 2021 yılı Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısında alınarak idari işlem gerçekleştirilmiştir.)

 2003 yılında kurulan Ürgüp Belediyesi Ürgüp Evleri Toplu Konutları Döner Sermaye İşletmesine yönelik olarak “Belediye Döner Sermaye İşletmesinin Tasfiyesinin Yapılmaması” bulgusu. (2010 yılında tasfiye edilmesi gerekirken tasfiye işlemi gerçekleştirilmeyen Ürgüp Belediyesi Ürgüp Evleri Toplu Konutları Döner Sermaye İşletmesi tasfiyesine ilişkin olarak 2022 Yılı Ağustos Ayı Belediye Meclis Toplantısında karar alınmış ve ilgili idari ve mali iş ve işlemler yürütülmektedir)”

“İLGİLİLER HAKKINDA İDARİ VE ADLİ TAKİP BAŞLATILACAK”

“2012 yılında yayınlanan mevzuat gereği alınması gereken geçiş hakkı bedellerine istinaden taşınmazların kiralanmasına yönelik “Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerine İstinaden Taşınmazların Kiralanması” bulgusu. (Bulgu doğrultusunda ilgili Meclis Kararı 2022 Yılı Haziran Ayı Meclis toplantısında alınarak işletmeler ile Belediye arasında geçiş hakkı ve ücretine ilişkin sözleşme yapılması için gerekli işlemler başlatılmıştır)

 2012 yılında belediyemiz mülkiyetinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi 1316 Ada 1 Parsel, Fatih Mahallesi 1424 ada 1 parsel, Evka Mahallesi 118 ada 1 parselde bulunan taşınmazların dernek, oda, spor kulübü ve özel kişilere tahsis edilmesi ve bu tahsislerde süre sınırına uyulmaması bulgusu. (Bulguya konu tahsislere ilişkin gerekli idari işlemler gerçekleştirilmiştir.)

 2018 yılında yapılan 41. Bölge Parselasyon Planı ile ilgili olarak “İmar Parselasyon Planlarının Usulüne Uygun Yapılmaması” bulgusu. (Sayıştay Raporunda 2018 yılında gerçekleştirilen 41. Bölge Parselasyon işleminde kanuna aykırı olarak bazı parsellerin rayiç değeri daha yüksek olan konut alanına taşındığı vurgulanmıştır. Mahkeme kararı ile iptal edilen ve Sayıştay tarafından da desteklenen iptal işlemi Belediye Encümeni marifeti ile gerçekleştirilmiş, kök parsellere dönüş ve yeniden parselasyon işlemleri belediyemiz idaresi tarafından başlatılmıştır. Sayıştay Raporu doğrultusunda ilgililer hakkında idari ve adli takip işlemleri başlatılacaktır)”

 “ATACAĞIMIZ ADIMLAR ÜRGÜP’ÜN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA OLACAKTIR”

“Bu bulguların yanı sıra Sayıştay Raporunda yer verilen diğer bulgulara yönelik gerekli iş ve işlemler tesis edilmiş ve bulgu cevapları Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur.

Ürgüp’e hizmet konusundaki hassasiyetimiz bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonrada devam edecektir. Atacağımız adımlar Ürgüp’ün ve Ürgüplünün çıkarları doğrultusunda olacaktır. Bu yolda şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olarak önce Hak’ka, sonra ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bizlere bu gücü veren Ürgüp halkına hesap vereceğimizi; Değerli kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim” dedi.

17 Kas 2022 - 10:00 Nevşehir/ Ürgüp- Gündem

Son bir ayda nevsehirkenthaber.com sitesinde 568.402 gösterim gerçekleşti.göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Nevşehir Kent Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Nevşehir Kent Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Nevşehir Kent Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Nevşehir Kent Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Nevşehir Markaları

Nevşehir Kent Haber Gazetesi, Nevşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (384) 212 43 10
Reklam bilgi


Anket CHP'den kimi aday görmek istersiniz?
Tüm anketler