Öğretmen anketinin sonuçları şok etti

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, 24 Kasım Öğretmenler Günü anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette özellikle öğretmenlerin ekonomik durumları ile ilgili şok sonuçlar ortaya çıktı.

Haber albümü için resme tıklayın

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, 24 Kasım Öğretmenler Günü anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette özellikle öğretmenlerin ekonomik durumları ile ilgili şok sonuçlar ortaya çıktı.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi öğretmenlerin mevcut eğitim sistemi ve uygulamaları hakkında düşüncelerini, yaşanan sorunları ve Milli Eğitim Bakanından beklentilerini ortaya koymak amacıyla “Ekonomiye, mesleğe, eğitim yönetimine ve Öğretmenlik meslek Kanunu’na yönelik 24 Kasım Öğretmenler Günü Raporu” konulu anket gerçekleştirdi. Anket sonuçlarını TES Genel Başkanı Talip Geylan yaygın basın ile ve Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç Nevşehir kamuoyu ile paylaştı.

Türk Eğitim-Sen’in resmi web sitesi ve 10 ayrı internet sitesi üzerinden 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 21 bin 412 eğitim çalışanı katıldı.

YÜZDE 87,5 AY SONUNU ZOR GETİRİYOR

Yapılan ankette öğretmenlerin yüzde 87,50’sinin ay sonunu zor getirdiği ortaya çıktı.

Öğretmenlerin ekonomik sorunlarına ilişkin özette ankete katılan öğretmenlerin büyük kısmının ay sonunda parası kalmıyor.

Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 87,50’si ay sonunda hesabında/cebinde para kalmadığını ifade ederken, yüzde 12,50’si ise kaldığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 42,70’i kredi kartı borçlarını düzenli olarak ödeyebildiğini ifade ederken, yüzde 19’u düzenli ödeyemediğini, yüzde 23,30’u asgari tutarı ödeyebildiğini, yüzde 9,30’u cebinde kalan miktar kadar ödeme yapabildiğini, yüzde 5,80’i de kredi kartı kullanmadığını belirtti.

Araştırmaya katılan katılımcılar, yüzde 86,70 ile en fazla gıdaya bütçe ayırdıklarını, daha sonra sırası ile kredi/borç, akaryakıt, faturalar ve kiraya bütçe ayırdıklarını ifade etti.

Araştırmaya katılan katılımcıların fiyat artışlarının temel nedeni olarak vurguladıkları hususların başında; ilk sırada en çok Türk lirasının değer kaybı olduğunu (yüzde  83,10), daha sonra ikinci sırada en çok yetersiz yerli üretim (yüzde 49,70), üçüncü sırada en çok dövizdeki artış (yüzde 48) ve dördüncü sırada en çok fırsatçılık (yüzde 47)  olarak belirtti.

Katılımcıların yarısından fazlası oturduğu evin kendisine ait olduğunu ifade ederken, yüzde 39,50’si ise kira olduğunu ifade etti.

Evin kendisine ait olduğunu ifade eden katılımcıların yüzde 52,70’i evin borcunu bitirdiğini ifade ederken, yüzde 47,30’u ise borcunun devam ettiğini belirtti.

EKONOMİK DURUMU KÖTÜ OLARAK TANIMLADI

Ankete katılan öğretmenlerin yarısından fazlasının ekonomik durumunu “kötü” olarak tanımladığı ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 59,30’u ekonomik durumunu kötü düzeyde olduğunu, yüzde 38,70’i ise orta düzeyde olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların sadece yüzde 2’si ekonomik durumunun iyi düzeyde olduğunu belirtmiştir.

Ekonomik durumunun orta ve kötü düzeyde olduğunu belirten katılımcıların yüzde 81,90’ı bu durumun aile içi ilişkilerini etkilediğini, yüzde 18,10’u ise etkilemediğini belirtmiştir.

EK İŞ YAPMAK ZORUNDA KALIYORLAR

Katılımcıların yüzde 14’ü mesleği ile ilgili olmayan bir ek iş yaptığı ifade edildi.

Katılımcıların yüzde 42,50’si ekonomik olarak daha iyi şartlara sahip olmak için İYEP, DYK, destek eğitimi, halk eğitim kursları gibi mesleği ile ilgili bir iş yaptığı, yüzde 14’ü mesleği ile alakalı olmayan ek bir iş yaptığı, yüzde 6,40’ı ise özel ders verdiğini ifade etmiştir. Katılımcıların yüzde 37,10’u ise hiçbir iş yapmadığını belirtmiştir.

EN BÜYÜK SORUN; ÖĞRETMENLERİN DEĞER GÖRMEMESİ

Öğretmenlerin eğitim sürecine ilişkin düşüncelerine yönelik özet ankete katılan öğretmenlere göre eğitimin en büyük sorunu öğretmenlerin değer görmemesi olarak belirtildi.

 Katılımcılara göre eğitimin en büyük sorunu yüzde 80,30 ile öğretmenlerin değer görmemesi olarak ifade edilirken daha sonra sırasıyla ücret ve özlük hakları olarak dünyadaki diğer meslektaşlarından daha geri bir noktada olmak ve liyakatsiz yöneticiler olarak ifade edilmiştir.

 Katılımcıların yüzde 61,60’ı uygulanan öğretim programının içeriğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Katılımcıların yüzde 29,50’si programın içeriğinden memnun değilken, yüzde 8,90’ı memnun olduğunu belirtmiştir.

ÖĞRETMENLİĞİ KESİNLİKLE SEÇMEYECEKLERİNİ BELİRTİLER

Öğretmenlerin mesleki sorunlarına ilişkin özette  ankete katılanların yüzde 42,10’u tekrar meslek seçme imkânı olsaydı öğretmenliği kesinlikle seçmeyeceğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 42,10’u tekrar meslek seçme imkânı olsaydı öğretmenliği kesinlikle seçmeyeceğini ifade ederken, kesinlikle seçerim diyenlerin oranı yüzde 27,40’tır.

ÖĞRETMENLER YANDAŞ KAYIRMACILIKTAN DERTLİ

Öğretmenler en çok yandaş kayırmasına maruz kalmaktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Araştırmaya katılan katılımcıların mesleği ile ilgili yaşadığı en olumsuz durumun ne olduğu sorulduğunda en fazla ifade edilen durum yüzde 46,50 ile yandaş kayırmasına maruz kalmak, daha sonra sırası ile en çok ayrımcılığa maruz kalmak, psikolojik şiddete maruz kalmak, hak gaspı yaşamak ve sözlü şiddete maruz kalmak olarak belirlendi.

Katılımcılar psikolojik sağlamlıklarını korumak için kontrolü elinde tutmaya çalıştıklarını söylüyor, stresle karşılaştıklarında heyecanını yitirdiklerini belirtiyor.

 Araştırmaya katılan katılımcıların mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorlu yaşam durumlarında psikolojik sağlamlıklarını korumak için ne yaptıkları sorulduğunda ifade edilen durum; ilk sırada en çok yüzde 64,50 ile kontrolü kendi elinde tutmaya çalıştığı, daha sonra sırası ile en çok yaptığı işe daha fazla odaklanarak üstesinden gelmeye çalışmak (yüzde 56,50), unutmaya çalışmak (yüzde  29), meydan okuyarak üstesinden gelmeye çalışmak (yüzde  26,70) olarak belirlenmiştir.

 Araştırmaya katılan katılımcıların işleri ile ilgili stres durumu yaşadıklarında ne hissettikleri sorulduğunda en fazla ifade edilen durum yüzde 60,60 ile heyecanını yitirme, daha sonra sırası ile en çok huzursuzluk hissetme, çevresine ve işine karşı soğukluk hissetme, umudunu kaybetme, üzüntü yaşama olarak belirlendi.

ÖĞRETMENLER TÜKENMİŞLİK YAŞIYOR

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 82.1’i tükenmişlik yaşıyor.

 Katılımcıların yüzde 36,60’ı mesleki tükenmişlik yaşadığını ifade ederken, yüzde 45,50’si kısmen yaşadığını, yüzde 17,90’ı ise yaşamadığını belirtmiştir.

 Mesleki tükenmişlik yaşadığını ifade eden katılımcıların tükenmişlik yaşama olası nedenleri olarak en fazla ekonomik kaygı olduğunu, daha sonra ise sırasıyla kendini değersiz hissetme, mesleği ile ilgili adaletin olmadığını, gelecek kaygısı yaşaması, mesleğin yorucu olması, öğrencilerin ve velilerin tutum ve davranışları olarak belirlendi.

SAYGIN BİR MESLEK OLARAK KABUL EDİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR.

Öğretmenler günümüzde toplum tarafından mesleklerinin saygın olarak kabul edilmediğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 73,70’i öğretmenlik mesleğinin günümüzde toplum tarafından saygın bir meslek olarak kabul edilmediğini ifade etmiştir. yüzde 24,40’ı ise kısmen olarak düşüncesini belirtmiştir. Öğretmenlik mesleğinin saygın olarak kabul edildiğini belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 1,9’dur.

Katılımcıların yüzde 57,80’i öğretmenlik mesleğinin günümüzde toplum tarafından saygın bir meslek olarak kabul edilmemesinin nedeni olarak siyasilerin tutum ve davranışları olduğunu ifade ederken, yüzde 20,30’u toplumun tutum ve davranışları, yüzde 13,30’u merkezi eğitim yöneticilerin tutum ve davranışları, yüzde 3,80’i yerel eğitim yöneticilerin tutum ve davranışları olduğunu belirtirken yüzde 4,80’i ise diğer olarak ifade etti.

ÇOCUKLARININ ÖĞRETMEN OLMASINI İSTEMİYORLAR

Ankete katılan öğretmenlerin büyük kısmı çocuklarının öğretmen olmasını istemiyor.

 Katılımcıların yüzde 71,40’ı çocuğunun öğretmen olması istemiyorken, sadece yüzde 8,70’i öğretmen olmasını istemiyor.

 “Meslek hayatınızda öğrenci ya da veli tarafından gösterilen herhangi bir şiddete maruz kaldınız mı?” sorusuna katılımcıların en çok sırasıyla; herhangi bir şiddete maruz kalmadığını (yüzde  49,60), velinin sözlü şiddetine maruz kaldığını (yüzde  30,60) daha sonra veliler tarafından psikolojik şiddete maruz kaldıklarını (yüzde  29,20), öğrenciler tarafından psikolojik (yüzde  13,30) ve sözlü şiddete (yüzde  13,20), öğrencinin fiziksel şiddetine(yüzde  3,5) velinin fiziksel şiddetine (yüzde  3,40) maruz kaldıklarını belirtti.

LİYAKATSIZ YÖNETİCİLERDEN ŞİKAYETÇİ

Öğretmenlerin eğitim yönetimine ilişkin düşüncelerine yönelik özette öğretmenler en çok liyakatsiz yöneticilerin tutum ve davranışlarından rahatsızlar.

 İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ilişkilerinizde en çok sorun yaşanılan konularda katılımcıların yüzde 32,30’u liyakatsiz yöneticilerin tutum, davranışları ve uygulamaları olduğunu, yüzde 12,50’si gereksiz bürokratik işlerle olduğunu, yüzde 11,30’u ise alandan kopuk, uygulanamaz kararlar olduğunu ifade etmiştir. yüzde 15,90’ı ise sorun yaşamadığını belirtti.

MÜLAKATA KARŞILAR

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 88,70’i mülakat uygulamasına karşı olduğunu belirti.

 Katılımcıların yüzde 88,70’i MEB’de herhangi bir kadro için uygulanan mülakat uygulamasının devam etmemesi gerektiğini düşünürken, yüzde 7,80’i kararsız, yüzde 3,50’si devam etmesi gerektiğini düşünüyorlar.

MEB’de herhangi bir kadro için uygulanan mülakat uygulamasının devam etmemesi gerektiğini düşünen katılımcıların yüzde 35’i adaletsiz uygulamalar yaşandığı için mülakatın uygulanmaması gerektiğini düşünmektedir. yüzde 18,60’ı ise yandaş kayırma yaşandığı, yüzde 16,10’u ise adamına göre muamele gösterildiği, yüzde  14,70’i liyakati gölgelediği için mülakatın uygulanmaması gerektiğini düşünüyor.

 Araştırmaya katılan katılımcıların öğretmenlik mesleğinin imajına katkıda bulunmak için MEB’in yapması gereken en önemli hususun öğretmenlerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi olduğu, daha sonra ise sırasıyla öğretmenlik mesleğinin itibarını artırıcı ve mesleğin statüsünün sağlam zemine kavuşturulmasına yönelik düzenlemeler yapılması gerektiği, disiplin ve sınıf geçme yönetmeliğinin katılaştırılması gerektiği ön plana çıktı.

ÖMK BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yönelik özette ankete katılan öğretmenlerin büyük kısmı “ÖMK beklentilerimizi karşılamadı” ifadelerine yer verdi.

 Katılımcıların yüzde 85,30’u ÖMK’nın meslekleri ile ilgili beklentilerini karşılamadığını ifade etmektedir. yüzde 13,50’i ise kısmen karşıladığını belirtti.

 Araştırmaya katılan katılımcıların ÖMK en asli niteliği konusunda en çok vurgulanan husus; “Öğretmenlik mesleğinin itibarını artırıcı ve mesleğin statüsünün sağlam zemine kavuşturulmasını yönelik düzenlemeler olmalı”, “Ekonomik hakları düzenlemeli”, “Mesleki saygınlık kazandırmaya yönelik bir araç olmalı” seçenekleri ön plana çıktı.

Kariyer sınavına başvurduğunu belirtenlerin tamamına yakını ekonomik getirisinden dolayı başvuru yaptığını belirtti.

 Kariyer sınavına başvurduğunu belirten katılımcıların yüzde 91,30’u ekonomik getirisinden dolayı başvuru yaptığını belirtti.

Ankete katılan eğitimcilerin yüzde 66,20’si öğretmenlerin kariyer planlamasının hizmet yılına göre belirlenmesi gerektiğini düşünüyor.

 Katılımcıların yüzde 66,20’si öğretmenlerin kariyer planlamasının hizmet yılına göre belirlenmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 16’sı sınavla birlikte kıdem, eğitim ve başarılar belirlemeli olarak ifade etmiştir. Katılımcıların yüzde 12,30’u ise kariyer sistemi olmaması gerektiğini belirtmiştir.

YÜZDE 34,9’U KADIN VE  65,1’i ERKEKLERDEN OLUŞTU

Ankete katılanların yüzde  34,9 kadın ve  yüzde  65,1 erkeklerden oluştu.

Yüzde  8,2’si 1-5 yıl, yüzde  16,5’sı 6-10 yıl, yüzde 19,4’ü 11-15 yıl, yüzde  19’u 16-20 yıl, yüzde  11,8’si 21-24 yıl, yüzde 25,1’i  25 yıl ve üzeri görev yapanlardan oluştu.  Yine ankete oy kullanan öğretmenlerden yüzde  94,6’sı kadrolu, yüzde  4,6’sı sözleşmeli, yüzde  0,8’si ücretli öğretmen olarak ve yüzde  4,5’i okul öncesi, yüzde 27,3’ü ilkokul, yüzde  31,8’i ortaokul, yüzde  33,4 lisede görev yapıyor. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde  3’ü okulda çalışmayandan oluştu.  Yüzde 85,7’si evli ve yüzde 14,3’ü bekâr öğretmenlerden oluşan ankette yüzde 85,9’u öğretmen, yüzde 8,4’ü müdür yardımcısı, yüzde 4,6’sı müdür, yüzde 0,9’u eğitim çalışanı ve  yüzde 0,2’si müfettiş yer aldı.

24 Kas 2022 - 10:00 Nevşehir/ Nevşehir- Spor

Son bir ayda nevsehirkenthaber.com sitesinde 457.105 gösterim gerçekleşti.göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Nevşehir Kent Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Nevşehir Kent Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Nevşehir Kent Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Nevşehir Kent Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

01

Müslüman - Ogretmen 3500 tl alırken cami imami 18...20 bin tl almas hak değildir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Kasım 12:41

Nevşehir Markaları

Nevşehir Kent Haber Gazetesi, Nevşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (384) 212 43 10
Reklam bilgi


Anket MHP'den kimi aday görmek istersiniz?