"İYİ Parti iktidarı ile Nevşehir sahipsizlikten kurtulacak"

İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay, "İYİ Parti iktidarı ile Nevşehir sahipsizlikten kurtularak; Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir Turizmi, Nevşehir esnafı, Nevşehir gençliği, Nevşehir köylüsü tarım ve hayvancılığı zirve yapacaktır. Nevşehir yatırıma doyacaktır" dedi.

İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay, yazılı bir basın açıklaması yaparak ülke ve Nevşehir gündemine dair bir çok konuda değerlendirmelerde bulundu. " Türkiye'yi uçuracağı söylenen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çökmüştür" diyen Ömer AY, "  AK Parti iktidarı ile artık Türkiye’nin Geleceği yoktur. Bunu her vatandaşımız görmek ve anlamak zorundadır. Ak Parti demokrasiyi, hukuku, şeffaflığı, kuvvetler ayrılığını, denge ve denetleme sistemini ortadan kaldırmıştır. Bir eğitim politikası yoktur, bir tarım politikası yoktur, bir sanayileşme politikası hiç olmamıştır, Türkiye’nin kaynaklarını ve ekonomiyi bitirmiştir. Üretim ve istihdam diye bir dertleri hiç olmamıştır. Gençlerimiz işsiz, atama bekleyen memur adaylarımız sahipsizdir. Salgın döneminde esnaf kapatılarak kaderi ile baş başa bırakılmıştır. Emekli ve asgari ücret çalışanları enflasyona yenik düşürülmüştür. Hükümetin tek düşündüğü kesim 5 yandaş müteahhit ve üçer-beşer yerden maaş verdikleri bir avuç yandaştır. Türkiye’nin sorunlarını çözme ve ülkeyi yönetme yetenekleri kalmadığı için artık sadece iktidarda kalma mücadelesi vermektedirler tek amaçları iktidarlarını korumaktır. Bunun da giderek imkânsız hale geldiğini gördükleri için daha da hırçınlaşmakta milleti tehdit etmektedirler.
İYİ Parti bir cesurlar hareketidir, bu tehditlere elbette pabuç bırakmayacaktır, uzun süredir çalıştığımız iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş projemiz açıklanmıştır. Bunu, ekonomi kurmaylarımızın çalıştığı “Güçlü Ekonomi” programı ve tarım uzmanlarımızın çalıştığı “Tarımsal Kalkınma” ve eğitim ordusunun hazırladığı “Eğitimde Kalite” programları izleyecektir. İYİ Parti iktidar hazırlığını tamamlamıştır. Değişim kaçınılmaz hale gelmiştir, Türkiye, İYİ Parti iktidarında huzura, refaha, üretim ve istihdama, demokrasi ve hukuka yeniden kavuşacaktır. İYİ Parti iktidarında yalana, kayırmacılığa, yolsuzluğa asla geçit verilmeyecektir. İYİ Parti gelecek ve yüzler gülecektir" dedi.

"Yolsuzluk dosyaları yeniden açılacak"


"İYİ Parti iktidarında, Nevşehir Belediyesindeki bütün yolsuzlukların kapatılan dosyaları yeniden açılacaktır ve hesabı mutlaka sorulacaktır" diyen Ömer Ay, " Ürgüp Belediye Başkanı, kanun ve kural tanımaksızın yaptığı ihale ve yolsuzluklardan yakasını asla kurtaramayacaktır. Ürgüp Belediye başkanı sadece 2020 yılında 50 civarında ihale, 500 civarında doğrudan temin ihalesi yapmıştır. Adeta ihaleden başka bir iş yapmadıkları anlaşılmaktadır. Belediye, 30 civarında arsa satmıştır, yarısının alıcısı aynı kişidir, inşaat ihalelerinin alıcısı da aynı kişidir ve Ürgüplü dahi değildir. Halen satışlar devam etmekte ve Ürgüp parsel parsel satılmaya devam edilmektedir. Yakında Belediye Garajı da satılacaktır. Büyük Otel ve eski Sağlık ocağı binaları yıkılarak Ürgüp Meydanında ortaya çıkarılan arsanın çok büyük bir rant kaynağı oluşturduğu ve nasıl değerlendirileceği merakla beklenmektedir. Ürgüp Belediye Başkanı hiçbir ihaleyi 4734 sayılı kanuna uygun olarak rekabeti ve kamu yararını sağlayacak “açık ihale usulü” ile yapmamaktadır. Bütün ihaleler aynı kanunun 21/f maddesinde belirtilen istisnai hallerde başvurulması gereken bir yöntem olan “pazarlık usulü” ile yapılmış ve yapılmaktadır. Pazarlık usulü, en az üç firmanın tercihen çağrılarak teklif alınması suretiyle yapılan ihale yöntemi olmakla beraber, acil durumlarda ve özel ihtisas gerektiren hallerde başvurulması gereken bir durumdur. Ama Ürgüp Belediyesi bütün ihalelerde pazarlık usulünü tercih etmiştir. Her ihaleyi, birisi sürekli aynı firma olmak kaydıyla, diğeri değişen ama işi üstlenmek için değil yan teklif olarak getirilen iki şirketle yaptıkları görülmektedir. Bazı ihalelerde işi hep aynı şirketin aldığı anlaşılmasın diye yan teklif için çağrılanlarla da sözleşme yapılmış olmakla birlikte yapım işlerini, Belediye Başkanının ve İmar Müdürünün ortak arkadaşı olan aynı kişinin yaptığı bilinmektedir. 15-20 ihale, pazarlık usulü ve rekabet oluşmadan piyasa şartlarının çok üzerinde bedellerle aynı kişilere verilmiştir. Ürgüp Belediyesi Meclis üyelerinden oluşan “Denetim Komisyonu” raporunda çok çarpıcı bilgiler ve yolsuzluk örnekleri yer almaktadır. İnşaat Malzemeleri alımı, beton alımı, traverten taş alımı, kaldırım taşı alımı, Ladin alımı gibi alımların piyasa bedellerinin çok üzerinde bedellerle alındığı, bazılarının parası ödendiği halde gerçekte alınıp-alınmadığının tespit edilemediği hatta ladin faturası kesilen firmanın arandığı ve çok farklı bir sektör firması olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla, Yolsuzluğun sadece yüksek bedelli satın almadan ibaret olmadığı, hatta parası ödenen işlerin yapıldığına, malların teslim alındığına dair şüphelerin olduğu, söz konusudur. Her biri 30 bin TL civarındaki 500 doğrudan temin alımlarının çoğu Ürgüp esnafından değil, dışarıdan alınmıştır. Bir kirli ilişki yoksa neden Ürgüp esnafı tercih edilmemektedir? Ayrıca ihaleler Ak Parti iktidarının ihdas ettiği “torba yasa” anlayışıyla mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi birlikte iç içe ihale edilmek suretiyle, denetim sırasında içinden çıkılamaz olmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yapılan bütün ihaleler kanuna ve temel ilkelere uyulmadan, rekabet şartları oluşmadan yapılarak kamu zararına sebebiyet verilmiştir. Bütün bunlar suçtur, sağlam bir teftişe ihtiyaç olduğu açıktır. Ürgüp Cumhuriyet Savcılığı bu suçları soruşturmak üzere harekete geçmelidir"dedi.

" Turizm sektörü sıkıntıdadır"


Nevşehir’de turizm sektörünün sıkıntıda olduğunu kaydeden Başkan Ömer Ay, "Hükümetin verdiği minik de olsa hibe desteğinden mahrum bırakılmışlardır. Gezdiğim köylerde kuraklık sebebiyle çiftçinin hasat ümidinin giderek kaybolduğu, hayvancılık sektörünün ise yem fiyatlarından şikâyetçi olduğu görülmektedir. Tarımda verim ve üretimi artıracak tedbirler alınmazsa yem maliyeti de artacak, pahalı yem et, süt ve süt ürünlerinin fiyatına yansıyacaktır. İYİ Parti iktidarında yem, tohum, gübre, elektrik ve mazot gibi girdilerin fiyatları sübvanse edilecek ve süt alıcılarının yem dayatmasına son verilecektir" dedi. 

"Eski rektör dahi aranır hale geldi"

Üniversiteye çok zarar verdiği bilinen eski rektörün dahi aranır hale geldiğini kaydeden Ömer Ay, "Hacı Bektaş Veli Üniversitemizde, liyakat ve akademik kariyer aranmaksızın sadece yandaşlık tercihi ile yapılan yönetici atamaları sebebiyle büyük sıkıntılar ve huzursuzluklar yaşanmaktadır. Yüzlerce öğretim üyesine ve personele eften püften soruşturmalar açılarak Üniversitemizden başka illere gitmeye zorlandıkları ve bazılarının isteği dışında görev değişikliği ile veya sözleşme feshi ile cezalandırıldıkları bilgileri gelmektedir. Üniversitemize çok zarar verdiği bilinen eski rektörün dahi aranır hale geldiği anlaşılmaktadır. Bu yönetim anlayışı böyle devam ederse öğretim üyelerimizin pek çoğunun başka üniversitelere gidebileceği söylenmektedir" dedi. 

"Nevşehir yatırıma doyacaktır"

İyi Parti iktidarında Nevşehir'in sahipsizlikten kurtulacağını ve yatırımların zirve yapacağını belirten, Ömer Ay, "Yazık, çok yazık, Nevşehir çok sahipsiz kalmıştır. İYİ Parti iktidarı ile Nevşehir sahipsizlikten kurtularak; Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir Turizmi, Nevşehir esnafı, Nevşehir gençliği, Nevşehir köylüsü tarım ve hayvancılığı zirve yapacaktır. Nevşehir yatırıma doyacaktır. Avanos Köprüsünün genişletilmesi, Hava limanımızın atıl hale gelmiş olmaktan kurtarılması ve iç ve dış uçuş sayılarının artırılması, Kayseri-Antalya arası tren yolunun yapılması, Nevşehir’e yeni bir çevre yolu yapmak suretiyle artık şehir içi bir yol haline gelen ikibin evler Avanos yolunun yoğunluğunun azaltılması İYİ Partinin eserleri olacaktır.
İYİ Parti İktidarı ile Nevşehir ve Türkiye’ye Güneş doğacaktır" diye konuştu.

"Alan Başkanlığı bölgeye zarar vermeye devam ediyor"


Kapadokya Alan Başkanlığı sorun üretmeye ve bölgemize zarar vermeye devam etiğini belirten Ömer Ay," Artık bölgede her türlü yapılaşma, tadilat, tamirat, bakım, onarım, kiralama gibi faaliyetlerin tamamı için önce belediye, sonra Çevre ve şehircilik il Müdürlüğü ve nihayet Alan Başkanlığına müracaat edilerek altı aydan evvel çivi çakılması dahi mümkün değildir. Oysa Alan Başkanlığının kuruluş gerekçesi işleri tek elden ve hızlı çözümdü. Uygulama tam tersi olmuştur ve vatandaşa eziyete dönüşmüştür. Yıkım kararı çabuk, yapım kararı aylar almaktadır. Alan Başkanlığı tarafından ilan edilmiş, geçiş dönemi yapılaşma şartları çerçevesinde izin verilen ve yapı kayıt belgesi olan yapılar dahi yıkılmaktadır. Adeta yapıyı yık proje getir, bizden izin al, yeniden yap denilmektedir. Ortahisar beldemizde yerleşik alan sınırları içerisinde ve 3. Derece sit alanında, imara açık yapılaşmanın bulunduğu arsada 2017 yılından önce yapılarak ve imar barışından yararlanarak yapı kayıt belgesi alan bir yapı yıkılmıştır. Bu uygulama, imar barışı ile yapı kayıt belgesi alan bütün Kapadokyalı ve Nevşehirlilerin evlerinin ve yapılarının yıkımla karşı karşıya oldukları anlamına gelmektedir" dedi. 

05 Haz 2021 - 16:10 Nevşehir/ Nevşehir- Siyaset

Son bir ayda nevsehirkenthaber.com sitesinde 435.021 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Nevşehir Kent Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Nevşehir Kent Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Nevşehir Kent Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Nevşehir Kent Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

01

Berber - Milleti severler kazandıktan sonra unutular. Siyasetçilerin hepsi aynı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Haziran 18:07


Nevşehir Markaları

Nevşehir Kent Haber Gazetesi, Nevşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (384) 212 43 10
Reklam bilgi


Anket Pandemi'de en çok hangi sıkıntıyı yaşadınız?