BİST
103186
ALTIN
227.117
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9458
EURO
6.0307

2019 YILI 6 KALEM NÜKLEER TIP ÜNİTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

2019 YILI 6 KALEM NÜKLEER TIP ÜNİTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:34
20 Okunma
2019 YILI 6 KALEM NÜKLEER TIP ÜNİTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
İHALE İLANI
2019 YILI 6 KALEM NÜKLEER TIP ÜNİTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2019 Yılı 6 Kalem Nükleer Tıp Ünitesinde Kullanılmak Üzere Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/389637
1-İdarenin
a) Adresi : 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No: 14 - 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3842131110 - 162 - 3842123243
c) Elektronik Posta Adresi : nevsehir.yonetim@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 Yılı 6 Kalem Nükleer Tıp Ünitesinde Kullanılmak Üzere Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Nevşehir Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Merkezi
c) Teslim tarihi : Nevşehir Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Merkezinin ihtiyacına göre talep edilecek miktarların idarece yükleniciye yazılı tebliğinden itibaren, 10 (on) takvim günü içerisinde teknik şartnamede belirtilen kurallara uygun olarak sözleşme süresi sonuna kadar yüklenici tarafından peyderpey teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No: 14 Merkez NEVŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 05.09.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İsteklil/istekliler tarafından teklif edilen Teknesyum Jeneratörü yerli üretim ise T.C Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan (TAEK) alınmış imalat izin belgesi; ithal ise Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış ithalat izin belgesi olmalı ve bu belgeler ihale teklif dosyasında sunulmak zorundadır.
2- Jeneratör tedarik edecek istekli/istekliler, TAEK tarafından teknesyum jeneratörü taşımaya yetkilendirilmiş olduğunu gösterir belgeyi ve ilgili kurumun radyoaktif malzeme taşıma yönetmeliği kurallarına uygun biçimde teslimat yapacağı taahüdü ihale teklif dosyasında sunmak zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
- İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacak ve firma tanımlayıcı numaralarınıda gösterir
belgelerini ihale teklif dosyalarında sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a- Pazartesi günü ilk sağımda en az 1000 mCİ (+/- %10) Tc-99m aktivitesi verebilen teknesyum jeneratörü alınacaktır. Bu durumu gösterir kalibrasyon günü ve aktivitesi ayrıca teklifte belirtilecektir.
b- Jeneratörün özellikleri, çalışma prensibi, kullanım klavuzu ile orjinal aktivite tablosu teklifle birlikte verilecektir.
c- Verilen teklifle birlikte soğuk kitlerin prospektüsleri ayrıntılı bilgi ile verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin DMSA, DTPA (Dietile Triamin Penta Asitik Asit), MAA (Makro
Agregated Albumin), MDP (Metilen Difosfonat), MIBI, Teknesyum Jeneratörü M-99(99M-TC) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / 15 Temmuz Mahallesi Şifa
Caddesi Sıhhat Sokak No:14 Merkez / NEVŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No: 14 Merkez NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (B-292)
Son Güncelleme: 09.08.2018 10:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner3

banner4

kartal escort antalya Escort ataşehir Escort konya escort porno video manavgat escort