İHALE İLANI ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR AKSARAY DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İHALE İLANI ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR AKSARAY DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Nevşehir Kent Haber
Nevşehir Kent Haber
06 Mart 2019 Çarşamba 09:42
29 Okunma
İHALE İLANI ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR AKSARAY DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İHALE İLANI ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR AKSARAY DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Aksaray, Nevşehir ve Karaman illerinde yürütülecek Yaban Hayatı Projesi, Biyolojik Çeşitlilik Projesi, Tabiat Turizmi Projesi ve Milli Park Projeleri Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası            : 2019/104810 1-İdarenin     a) Adresi            : ZAFER NEVŞEHİR 130 68200 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY     b) Telefon ve faks numarası    : 3822129098 - 3822137920     c) Elektronik Posta Adresi    : aksaray.dkmp@tarimorman.gov.tr     ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmetin     a) Niteliği, türü ve miktarı    : Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Aksaray, Nevşehir ve Karaman Şube                                 Müdürlüklerince muhtelif projeler için (7 Adet Proje) 5 Adet Orman Mühendisi ve 2 Adet Biyolog çalıştırılması hizmet alımı işi                      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.     b) Yapılacağı yer        : Aksaray, Nevşehir ve Karaman il sınırları     c) Süresi            : İşe başlama tarihi 15.04.2019, işin bitiş tarihi 15.12.2019 3- İhalenin     a) Yapılacağı yer        : Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Konya 8. Bölge Müdürlüğü Toprak Sarnıç Mahallesi Eski meram                              Caddesi No:1 Meram / KONYA     b) Tarihi ve saati        : 28.03.2019 - 14:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İstekli Serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirilmesi için, İlgili ihale yönetmeliğinde belirtilen 8Sicil, İzin, Ruhsat vb.) belgelrin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerinde orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış "Serbest Ormancılık / Orman Ürünleri / Büro ve Şirket Oda Tescil Belgesi ile 5531 sayılı kanuna ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi" nin ihale dosyasında sunulması zorunludur. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler . 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. 5531 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Orman Mühendislerinin faaliyet konuları kapsamındaki her türlü Orman Mühendisliği Konuları benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Aksaray Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Konya 8. Bölge Müdürlüğü ihale salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. ak isteyenlerin 2017/6403 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/11/2018                         (B-61)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner3

banner4

banner9