NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

Nevşehir Kent Haber
Nevşehir Kent Haber
11 Şubat 2020 Salı 16:35
10 Okunma
NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

İHALE İLANI

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdaremiz Makine Parkında Bulunan Araçlara Trafik Sigortası Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN                    : 2020/70858 1-İdarenin     a) Adı                : NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ     b) Adresi            : 15 Temmuz Mah. Zübeyde Hanım Cad. Avanos Yolu 5 Km. Merkez/NEVŞEHİR     c) Telefon ve faks numarası     : 3842151011 - 3842151018     ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmet alımın     a) Adı                : İdaremiz Makine Parkında Bulunan Araçlara Trafik Sigortası Alımı     b) Niteliği, türü ve miktarı    : 118 Adet Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası Hizmet Alımı                      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.     c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Nevşehir İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü     ç) Süresi/teslim tarihi        : İşe başlama tarihi 23.03.2020, işin bitiş tarihi 23.03.2021     d) İşe başlama tarihi        : 23.03.2020 3-İhalenin     a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    : 27.02.2020 - 14:00     b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    : İhale Bürosu 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İstekli ana sigorta şirketi ise, teklifi ile birlikte Kasko Sigortası yapmaya yetkili ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği üyesi olduğunu gösteren belgeleri ihale komisyon başkanlığına sunacaktır.(2) İstekli yetkili acenta ise, acentası bulunduğu ana sigorta şirketi ile imzalamış olduğu acenta sözleşmesini ve ana sigorta şirketinin Kasko Sigortası yapmaya yetkili ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği üyesi olduğunu gösteren belgeleri ihale komisyon başkanlığına sunacaktır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Her türlü Kamu veya Özel Sektörde kasko ve zorunlu mali sorumluluk sigortası işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,80 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                        (B-45)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner26

banner4

banner9